Idépodden

Idépodden är en poddserie som producerats av Arenaakademin. Serien består av korta essäer som belyser en fråga eller ett dilemma kopplat till ett av de tre övergripande teman - arbetsmarknad, välfärd och demokrati samt ekonomisk politik - som Arenaakademins utbildning fokusera på.

Listen on:

  • Podbean App
  • Spotify

Episodes

Wednesday Dec 07, 2022

Idépodden 2022
Elias Ibrahim läser sin essä: Fackförbundens roll i att främja tillgången till rättvisa
Är du intresserad av att veta mer om Arenaakademin. Läs här. 

Wednesday Dec 07, 2022

Idépodden 2022
Julia Langels läser sin essä: Att föda på Dödens väg
Är du intresserad av att veta mer om Arenaakademin. Läs här. 

Wednesday Dec 07, 2022

Idépodden 2022
Alva Persson läser sin essä: Heltidsarbete i jämställdhetens namn
Är du intresserad av att veta mer om Arenaakademin. Läs här. 

Wednesday Dec 07, 2022

Idépodden 2022
Gabriel Malmer läser sin essä: Allt vi kan göra har vi råd med – att “spara i ladorna” är oansvarigt. 
Är du intresserad av att veta mer om Arenaakademin. Läs här. 

Tuesday May 31, 2022

I vårt arbetscentrerade samhälle, där de som står utanför arbetsmarknaden behandlas allt mer brutalt,  är det pardoxalt att politikerna förespråkar en restriktiv penningpolitik som får till följd att arbetslösheten ökar. Petter Gunnäs frågar sig hur vi ska ta oss ur denna situation, och vad som är en mer eller mindre önskvärd lösning på vår tids arbetshets.
Idépodden är en poddserie som producerats av Arenaakademin. Serien består av 11 essäer som belyser en fråga eller ett dilemma kopplat till ett av de tre övergripande teman - arbetsmarknad, välfärd och demokrati samt ekonomisk politik - som Arenaakademins utbildning fokusera på.
Läs Petters essä här: Den paradoxala arbetsmaknadspolitiken
Anmäl intresse till årets Arenaakademi. 

Wednesday Apr 27, 2022

En trasig torktumlare i ett hyreshus blir starten på en rörelse mot det som Joel Nordström kallar för “de sjunkande förväntningarnas uppgivenhet”.
Idépodden är en poddserie som producerats av Arenaakademin. Serien består av 11 essäer som belyser en fråga eller ett dilemma kopplat till ett av de tre övergripande teman - arbetsmarknad, välfärd och demokrati samt ekonomisk politik - som Arenaakademins utbildning fokusera på.
Läs Joels essä här: De sjunkande förväntningarnas uppgivenhet
Anmäl intresse till årets Arenaakademi. 

Wednesday Mar 30, 2022

Delar av hälso- och sjukvården har sålts ut till privata företag. Samtidigt har man lämnat förorterna tillsammans med lands- och glesbygden som om vore de ett sjunkande skepp. I dagens essä menar Elin Bäckström att i väntan på de omfattande omstruktureringar av sjukvården som krävs för att vården i Sverige ska bli mer jämlik, bör politikerna satsa på statligt finansierade vårdrobotar. 
Idépodden är en poddserie som producerats av Arenaakademin. Serien består av 11 essäer som belyser en fråga eller ett dilemma kopplat till ett av de tre övergripande teman - arbetsmarknad, välfärd och demokrati samt ekonomisk politik - som Arenaakademins utbildning fokusera på.
Läs Elins essä här: Tillbaka till folkhemmet med hjälp av vårdrobotar 
Anmäl intresse till årets Arenaakademi. 

Monday Mar 21, 2022

Fackens bidrag till en rättvis klimatomställning är en viktig fråga. Jonathan Herlitz berättar om två fackliga kamper, en i Tyskland och en i Sverige, som visar på vikten av att företag lyssnar på och samarbetar med fackföreningsrörelsen. Utan facken är risken stor att klimatomställningen leder till ökade klyftor och en mer ojämställd värld.
Idépodden är en poddserie som producerats av Arenaakademin. Serien består av 11 essäer som belyser en fråga eller ett dilemma kopplat till ett av de tre övergripande teman - arbetsmarknad, välfärd och demokrati samt ekonomisk politik - som Arenaakademins utbildning fokusera på.
Läs Jonathans essä här: Facken och de anställda måste involveras för en lyckad klimatomställning
Anmäl intresse till årets Arenaakademi. 

Thursday Mar 10, 2022

Det krävs varken komplicerad fysik eller långa uträkningar för att förstå att dina livsår – åren du får vara vid liv – korrelerar med klasstillhörighet. Arbetarklassens kvinnor dör allt tidigare medan överklassen blir allt äldre. Det måste det bli ändring på. För vissa har inte tid att vänta, det menar dagens essäist Ana Ekelund.
Idépodden är en poddserie som producerats av Arenaakademin. Serien består av 11 essäer som belyser en fråga eller ett dilemma kopplat till ett av de tre övergripande teman - arbetsmarknad, välfärd och demokrati samt ekonomisk politik - som Arenaakademins utbildning fokusera på.
Läs Anas essä här: Fattigdom - Sveriges tråkigaste extremsport 
Anmäl intresse till årets Arenaakademi. 

Wednesday Mar 09, 2022

Transformativt ledarskap, ett begrepp och en teori som bygger på att arbetsplatsen ska bestå av mer eller mindre jämlika team som tillsammans driver arbetet framåt. Men om arbetare uppmuntras att ta egna initiativ och driva utvecklingen framåt för att öka företagens tillväxt, varför ska de då inte också få ta del av företagens tillgångar? Adam Hillawi slår ett slag för ekonomisk demokrati på arbetsplatsen.
Idépodden är en poddserie som producerats av Arenaakademin. Serien består av 11 essäer som belyser en fråga eller ett dilemma kopplat till ett av de tre övergripande teman - arbetsmarknad, välfärd och demokrati samt ekonomisk politik - som Arenaakademins utbildning fokusera på.
Läs Adams essä här: Ekonomisk demokrati på arbetsplatsen är framtiden
Anmäl intresse till årets Arenaakademi. 

Arenaakademin

Arenaakademin är en politisk spetsutbildning för framtida opinionsbildare med inriktning på ekonomisk politik, arbetsmarknad och välfärdsfrågor. Programmet riktar sig till personer i 20–30-årsåldern från hela landet. 

Anmäl intresse till 2022 års Arenaakademin på vår hemsida: www.arenaaakademin.se

Copyright 2022 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20221013